"Cred că prima datorie a unei societăţi

este justiţia!"

Servicii de Avocatura

 • I. ASISTENTA JURIDICA PENTRU ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATILOR COMERCIALE
 • II. LITIGII
 • III. REDACTARE ACTE JURIDICE
 • IV. INFIINTARE SOCIETATI COMERCIALE, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, INTEPRINDERI INDIVIDUALE, INTREPRINDERI FAMILIALE
 • V.ACTIVITATI DE MEDIERE

Descriere serviciu avocatura

incluzand:

 • Asistenta la negocierea si incheierea contractelor comerciale
 • Urmarirea executarii contractelor,
 • Asigurarea asistentei in cazul incalcarii obligatiilor de catre partenerii contractuali,
 • Asistenta in derularea procedurilor de conciliere prealabila si arbitraj;
 • Reprezentare litigii comerciale;
 • Verificarea dispozitiilor legale aplicabile activitatii clientilor,
 • Asistenta pentru solicitarea si obtinerea avizelor, autorizatiilor, aprobarilor necesare desfasurarii activitatii, pentru indeplinirea formalitatilor legale aplicabile;
 • Asigurarea cadrului legal pentru desfasurarea adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor sau ale sedintelor consiliului de administratie, intocmirea documentelor aferente acestora si asigurarea secretariatului adunarilor, asistenta pentru aducerea la indeplinire a hotararilor;
 • Asistenta in probleme de dreptul muncii, inclusiv reprezentare litigii;
 • Intocmirea de opinii legale, consultanta juridica generala;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice;
 • Indeplinirea tuturor formelor legale privind recuperarea creanţelor, fie pe cale amiabilă, fie pe calea executării silite;
 • Redactarea de cereri în materie civilă, comercială, fiscală, dreptului muncii; contencios administrativ;
 • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata , in toate fazele procesuale, inclusiv in cadrul procedurilor prealabile, in litigii de drept comercial, civil, dreptul familiei, dreptul muncii, drept fiscal sau contencios administrativ;
 • Asistenta si reprezentare pentru executarea hotararilor judecatoresti.
 • Servicii de asistenta si reprezentare a clientilor, in cadrul procedurii de insolventa.
Redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor.
 • Consultanta si asistenta privind infiintarea, functionarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
 • Infiintarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentante
 • Intocmirea de documente juridice: acte constitutive, acte aditionale, hotarari ale adunarilor generale
 • Indeplinirea tuturor formalitatilor privind inscrierea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si/sau alte institutii publice